Vad är Osteopati

Osteopati är en form av manuel medicin där man använder händerna som redskap i både diagnos och behandling.
En Osteopat behandlar inte bara det område som gör ont utan försöker också hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått.
Inom osteopatin anser man att varje individs hälsa och livskvalité påverkas av kroppens funktion, vår omgivning och samanhang.
Människan är en helhet där allt samverkar och där vår förmåga att hantera påfrestningar och situationer påverkar hur vi mår.
Osteopatin har ett hälsofrämjande perspektiv och fokuserar på kroppens funktion och de faktorer som skapar hälsa. Genom att förbättra kroppens funktion påverkas bland annat kroppens cirkulation, lymfatiska system och nervsystemet så att kroppens egna läkande mekanismer kan fungera optimalt. Varje behandling är utformad efter varje enskild individs förutsättningar och behov för att skapa det bästa utgångsläget för välmående.
Helhet är centralt innom osteopatin och därför betraktas hela presonen inte bara symtomen.

Grund principer inom osteopatin:

Människan är en helhet.

Kroppen är självläkande och självreglerande.

Kroppens struktur och funktion är beroende av varandra på alla nivåer.

Rationell behandling baseras på dessa principer.

Kort kan man säga att alla delar av kroppen fungerar på ett integrerat sätt där alla delar är beroende av varandra. Om funktionen i en del blir nedsatt så måste kroppen anpassa sig och detta kan leda till stelhet, inflammation, smärta och annan påverkan på hälsan.