Behandling

Ett besök hos oss börjar med att du berättar om det besvär du söker för. Jag kommer även att fråga om din allmäna hälsa,tidigare skador eller sjukdommar,medecinering,stressfaktorer och eventuell sömn,kost eller fysisk aktivitet.
All denna information leder till att jag skapar en så komplett bild som möjligt av de besvär som du vill ha hjälp med, vad som orsakar besvären och vad som bidrar till att de bibehålls.
Vidare utför jag en hållnings- och rörelseanalys. Ibland behövs annan testning så som neurologisk testning av reflexer, känsel och motorisk styrka, systemisk testning som blodtrycksmätning och pulsmätning eller ortopedisk testning av till exempel ledytor och ligament.
Mitt främsta verktyg för undersökning är palpation. Manuell undersökning ger en indikation av kroppsvävnaders tillstånd och funktion.
Sammanlagt leder anamnes och undersökning fram till diagnos och behandling påbörjas om det inte bedöms att annan vård är mer lämplig eller annan undersökning behövs. Behandlingen är alltid individ- och behovsanpassad och i samråd med patienten.

En behandling kan bestå av olika behandlingsmetoder. Vissa metoder är mer direkta som till exempel artikulation, där man för en led genom olika rörelseriktningar för att förbättra ledfunktion och stimulera cirkulation, eller led och rygg manipulation där man försöker återställa rörlighet i till exempel ryggradens leder med hjälp av en snabb manuell impuls. Andra metoder är mer indirekta som till exempel positioneringstekniker där en led tas in i en viss position för att ge en reflexmässig avslappning i kringliggande vävnader. Andra metoder syftar till att förbättra cirkulationen och reflexmässig avslappning. Jag kan även ge råd gällande träning, ergonomi, kost eller stressreducering.

Boka tid hos Osteopat Martin här